Docenten / vakgebied

– Tanden – Cedric-Coucke
– Zadels – Filip Martens
– Rechtrichten & Bitloos rijden – Sylvia Blom
– Hoefschoenen – Marjanka Lever
– Kreupelheidsdetectie & Radiologie – Dr. Mireille Cappendijk
– Bedrijfsbeheer – Roosmarijn van Gentevoort
– Wormeitelling – Uschi Asselberghs – MestCheck-
– Veulens; been- & voetstudie – Lieke Kronenburg
– Gezondheid beoordelen & EHBO – Dr. Merel Slabbinck
– Anatomie en Chiropractie- Dr. Aimée de Rooij
– Paardvriendelijk trainen- Inge Teblick
– Shiatsu voor paarden – Evy Macquoy
– Huisvesting / Paddock Paradise / Weidebeheer – Heidy-Abma
– Bodemkunde – Marc Siepman
– Straalrot en hoefkanker – Wesley de Candt
– Paarden bekappen – Heleen Davies
– Hoefzorg praktijklessen – Hans Jacobse
– Hoefzorg praktijklessen – Piet-loof

Sylvia Blom

Sinds meer dan 20 jaar heb ik mijn kennis over paarden voortdurend uitgebreid.
Ik ben gestart met het behalen van mijn instructricediploma van de K.N.H.S. en in 2006 overgeschakeld op bitloos rijden. Alle rijlessen voor kinderen van +/- 8 jaar tot volwassenen worden dan ook bitloos gegeven zonder hulpteugels e.d. op onze locatie in Hoek (gemeente Terneuzen). De pony’s en paarden staan altijd buiten. Diverse Barefoot en mechanisch bekappen cursussen gevolgd in Koewacht en ik heb me ook bekwaamd in:

  • Paardenmassage
  • Clickertraining
  • Rechtrichten bij Antoine de Bodt, Claudine Wills en Marijke de Jong
  • Drukloos rijden via biomechanica van je paard bij Matthias Agneessens
  • Paardencoaching gevolgd volgens methode Chris Irwin
  • Biomechanica bij Stephanie Dobbelaar
  • Gebitsverzorging bij Geraldine van der Venne

Cedric Coucke

Cedric Coucke behaalde zijn diploma tandheelkunde in 1988 aan de KU Leuven en vervolledigde deze met een diploma of Equine Dentistry met onderscheiding in 2006 aan het Australian Equine Dental Practice Instituut. Hij heeft zijn praktijk sinds 2000 in Dubai en behandelde jaarlijks naast zijn humane tandheelkunde ook ongeveer 250 paarden als tandarts. Op wereldvlak zijn er ongeveer een vijftal tandartsen die zowel mensen als paarden behandelen.

Heleen Davies

Mijn passie voor hoeven is, zoals die van veel hoefspecialisten, uit nood geboren. Ik bleef doorzoeken naar oplossingen voor hoefproblemen van paarden van mijzelf en paarden in mijn omgeving die niet op een traditionele manier op te lossen waren. Om zoveel mogelijk paarden goed te kunnen helpen zal ik proberen altijd door te blijven leren en nieuwe kennis en inzichten proberen te verwerven. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in alle inzichten en methoden van ijzervrije hoefverzorging maar verdiep me ook in nieuwe huisvestingsmethoden, voeding en mineralen.
Mijn missie is het helpen van paarden door het verspreiden van informatie over hoeven onder paardenhouders.

Wesley de Candt

Ik ben begonnen als stalhulp bij top springpaarden en was paardentrainer bij dravers in de sulky. Omdat er geen enkele traditionele smid was die een antwoord had op de straal”kanker” van mijn eigen paard ben ik me gaan verdiepen in de hoefverzorging en uiteindelijk professioneel barefoot bekapper geworden.
Ik heb me in het bijzonder toegelegd en verdiept in de hoefverzorging van paarden met trauma’s en zware hoefproblemen zoals hoefkatrolontsteking, bevangenheid, hoefongevallen en natuurlijk straalkanker.
Opleidingen: Smidschool Antwerpen, cursussen Natuurlijk/ anatomisch bekappen en ABC, Jaime Jackson, Pete Ramey en Strassermethode bestudeerd.

Hans Jacobse

Cursusleider ”Basis Grip Op Hoeven”.
Ik woon in Hengstdijk (NL) en heb 8 shetlandpony’s. Ik doe het hoefonderhoud van mijn pony’s en voorheen mijn paarden zelf sedert mijn 15e jaar. Met de natuurljke hoefverzorging ben ik omstreeks 2003 in aanraking gekomen, door een toevallige ontmoeting met Piet Loof. Wij hebben daarna gezamenlijk de opleiding “Natuurlijk bekappen” gedaan en toen Piet in 2005 startte met de opleiding heb ik hem vanaf het begin geassisteerd met een pauze van een jaar. Sedert februari 2017 ben ik cursusleider van de cursus “Basis grip op hoeven”.

Filip Martens

Op mijn 15e nam ik mijn eerste paardrijles in een manege. Ik had de paardenmicrobe onmiddellijk te pakken. Een eigen paard was het logische gevolg. Eén jaar later reed ik mijn eerste dressuurwedstrijden, jumpings en eventingwedstrijden.. En ja, ik werd toen provinciaal kampioen dressuur. Ik behaalde verschillende diploma’s in de paardensector. In 2009 maakte ik de overstap van de para-medische sector naar de hippische sector. Mijn vrouw en ik richtten samen ‘Passievoorpaarden’ op met als motto: “een tevreden ruiter op een tevreden paard, daar gaan we voor!” Meer en meer ben ik me gaan specialiseren in het aanmeten, herstellen en aanpassen van alle merken van zadels. Als eerste en enige maak ik gebruik van de Equiscan en thermografie gecombineerd met osteopathie. Om mijn kennis en ervaring te delen geef ik les als gastdocent aan de faculteit dierengeneeskunde in Gent Merelbeke, geef ik diverse voordrachten en ben ik docent in zadelpassen en paardenosteopathie op holistische wijze.

Roosmarijn van Gentevoort

Ik kon eerder paardrijden dan lopen, al was m’n eerste paard een Sint Bernard hond. Hoe graag ik ook iets in de paarden wilde doen, er zou geen boterham mee te verdienen zijn… En zo  volgde ik een Schoevers opleiding tot directiesecretaresse.  De paardenwereld bleef  trekken, eenmaal afgestudeerd vertrok ik met mijn paarden naar Frankrijk om een jaar te werken op een handelsstal voor menpaarden. in Nederland vond ik net zoveel werk als ik wilde via uitzendbureaus en bedacht al gauw dat ik beter mijn eigen bedrijf kon oprichten. In 1993 startte ik mijn eigen onderneming in secretariële en financiële ondersteuning en verbreedde mijn kennis in Financieel Management en Bedrijfskunde. Mijn passie voor paarden liep als een rode draad door mijn werkzame leven. In 2005 kwam ik in aanraking met “Natural Horsemanship”, Parelli training, natuurlijk bekappen. Vele cursussen, clinics en workshops volgden. Toen de opleiding Barefoot Paardadviseur van start ging, koos ik er op mijn 50e dan eindelijk voor om van mijn passie mijn beroep te maken. Ik werk nu zowel als financieel adviseur als BPA’er.

Marc Siepman


Het bodemvoedselweb is een enorm complex samenwerkingsverband tussen talloze micro- en macro-organismen. We moeten leren om de bodem als een levend organisme te zien. In de cursus leer je niet alleen wat er allemaal leeft, je leert er ook beter voor zorgen. En als je eenmaal weet hoe waardevol een levende bodem is voor ons klimaat, ons drinkwater en ons voedsel en zelfs de zuurstof die we ademen, wil je ook niets liever dan de bodem vertroetelen. Zo hoop ik dat er een hele beweging van mensen ontstaat die willen dat er beter met de bodem wordt omgegaan, en zelf het goede voorbeeld geven. Heel vaak komt dat neer op dingen niet doen: de blaadjes niet weghalen, niet spitten, geen kunstmest en pesticiden gebruiken… Maar soms moet je juist wel ingrijpen. Ook dat leer je. Wat zie je aan de aanwezige beplanting, welke onkruiden, wat is het belang van bodemleven, wat kan ik daaraan bijdragen, waarom hebben veel gronden bv. een selenium tekort, hoe verwerk je paardenmest enz.

Wendy Wambacq

Wendy Wambacq studeerde in 2011 af als dierenarts (optierichting paard) aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent. Daarna deed zij gedurende bijna 2 jaar ervaring op als praktijkdierenarts in een dierenartsenpraktijk in Zottegem. In 2013 startte ze een residency aan de European College of Veterinary Comparative Nutrition (ECVCN) op het Laboratorium Diervoeding, Universiteit Gent. Sindsdien maakt zij onderdeel uit van de Dienst Paardenvoeding, een dienst die door dierenartsen en paardeneigenaren kan benaderd worden voor het formuleren van wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies. In september 2016 slaagde zij voor het Europese board examen en is zij erkend als Europees Specialist in de Veterinaire en Comparatieve Diervoeding (DECVCN). Momenteel doet zij op het Labo Diervoeding verder doctoraatsonderzoek naar de invloed van voeding op de immuunstatus.

Piet Loof

Mijn eerste ervaring was als kind met de werkpaarden van mijn opa, hij heeft me geleerd te rijden, te mennen, ploegen, eggen, kortom alle boerenwerk wat met een tweespan gedaan werd.
In 1997 leerde ik met mijn eigen paard western rijden, bitloos rijden en ben ik les gaan geven in operant conditioning (clickertraining). Vanaf 1990 ben ik me gaan verdiepen in hoeven omdat mijn paard volgens de artsen en smeden een onoplosbaar probleem had. Ik heb diverse workshops en clinics gevolgd en werken gelezen.
In 1995 ben ik voltijds paarden gaan trainen. Sinds 2002 heb ik me toegelegd op het helpen van paarden met zieke hoeven, voornamelijk hoefkatrol en hoefbevangenheid, in Zuid- en Midden Nederland en Vlaanderen.
Van 2005 tot 2015 ben ik begonnen met de basiscursus ‘Natuurlijk bekappen voor particulieren’ in samenwerking met Paardnatuurlijk. In 2014 ontwikkelde ik de cursus ‘Grip op hoeven voor gevorderden’ en in 2016 schreef ik een nieuwe basiscursus: ‘Barefoot Hoefzorg basiscursus Grip op Hoeven’.
Verder schrijf ik hoefgerelateerde artikelen en beschrijf ik mijn hoefstudies op de website “denkenoverpaarden.nl” en ben ik de facebookgroep “denken over paarden” gestart met nu bijna 25000 leden en geef ik lezingen.

Marjanka Lever

Namens EquiSchoen (hoefschoenen) verzorgen we een gehele studiedag rondom hoefschoenen, zowel theorie als praktijk. Allerhande hoefschoenen komen aan bod, met hun beperkingen en mogelijkheden voor ieder type hoef, situatie, ondergrond, kwaliteit etc., maar vooral ook het passen en aanmeten van hoefschoenen in de praktijk. Dat wij deze dag organiseren heeft alles te maken met het feit dat EquiSchoen is ontstaan (2014) uit liefde voor het paard, iets wat we allemaal gemeen hebben met elkaar. Mijn dressuurpaard had slechte hoeven gekregen vanwege iets met ijzers (wat ik destijds nog niet begreep hoe dat nou kon gebeuren, maar het frustreerde destijds ook) en van ellende heb ik toendertijd een natuurlijk bekapper gevraagd. Van ellende, want als een goede hoefsmid het niet kon fixen, hoe kon een natuurlijk bekapper dat dan wel……..Enfin, het paard stond direct beter op zijn hoeven, liep niet meer gevoelig, alles werd uitgelegd en toen is ook de switch begonnen naar meer natuurlijk paarden houden en ben ik een paar jaar later zelf een opleiding tot natuurlijk bekapper gaan volgen. Dit resulteerde in een titel als Certified Hoof Care Professional (CHCP) vanuit een opleiding in de USA (Liberated Horsemanship), waarna ik ook gevraagd werd om Fieldinstructor te worden voor deze opleiding – een soort van praktijkopleider. En heel vaak passeerde het onderwerp hoefschoenen, waardoor een fijn contact ontstond met Sonja van Duyse, EquiSchoen. EquiSchoen werd echter te groot voor één persoon en zo ontstond een samenwerking. Die samenwerking resulteerde voorts in de mogelijkheid om EquiSchoen over te nemen.  Je zal versteld staan wat hoefschoenen jou, je paard en straks je eigen klanten op twee en vier benen kunnen bieden aan mogelijke oplossingen wanneer dat nodig is! Door jullie kennis van hoeven, kunnen jullie hoefschoenen ook meer technisch gaan inzetten en daar zit de meerwaarde in!

Heidy Abma

Ik ben Heidy Abma van paddock paradise “de Abma Hoeve”, 44 lentes jong en vanaf mijn 9de al in aanraking met paarden. In eerste instantie op de manege en toen ik zelf ging werken heb ik op mijn 19e mijn eerste paard gekocht. Na haar eerst zelf in te hebben gereden met de kennis van toen, heb ik heel wat uurtjes vrij rijden met haar gedaan. Ik ben geen wedstrijdruiter en heb daar ook totaal geen ambitie voor. Ik heb een aantal paard gerelateerde opleidingen gevolgd, ik heb bijvoorbeeld twee dagcursussen bekappen gedaan, ik heb de opleiding blokkadevrij trainen gedaan en ik volg momenteel (jan 2023) de opleiding tot Natural Horsemanship Instructrice. Verder ben ik vanaf de eerste dag aangesloten in de community van Horse In Mind, met elke paar weken een super interessant webinar, altijd paard gerelateerd. Daarnaast ben ik medebeheerder bij de fantastische facebookgroep DenkenOverPaarden. Momenteel ben ik pensionstalhouder, train ik paarden en geef ik les.

Onze paarden en de paarden van pensionklanten worden gehouden in een paddock paradise, met open stal, bitloos en blootsvoets. In 2017 hebben we ons huidige huis gekocht met 1,2ha grond eromheen. De visie alle paarden horen buiten had ik al direct, maar ik wist toen nog weinig of niets van ondergronden en hoe je dit op klei grond mogelijk kan maken. Het was een harde leerschool die ik middels mijn lessen nu graag bij andere voorkom, zodat paarden meteen een fijn paardenleven buiten kunnen hebben.

Wij komen van kniediep in de klei naar een terrein met watersturing en nooit meer natte voeten voor paard of mens. Deze ervaringen en het proces er naar toe heb ik omgezet in een mooie lesdag en wil ik graag meegeven aan de leerlingen van de Barefoot paard adviseur opleiding. Op deze dag zullen we gaan kijken waar ik vandaan kwam tot waar ik nu ben, inclusief het proces ernaartoe. Waarschijnlijk zal je veel paardenhouders die willen veranderen naar een paddock paradise hiermee zien worstelen. Je gaat leren hoe advies te geven, een schets te maken, waar rekening mee te houden en wat ongeveer de kosten zullen zijn. Natuurlijk zullen we ook het terrein en zijn werking uitgebreid bekijken. 

Welkom op de Abma Hoeve Paddock Paradise !

Inge Teblick

De dag Paardvriendelijk Trainen is eigenlijk een superklein beginnetje maken met leren over leren. De meeste lessen gaan over het lichaam van het paard, maar deze dag gaat over motivatie. In de voormiddag krijg je een stoomcursus ‘operant conditioneren’, een gedragsmodel dat je helpt kijken naar hoe straffen en belonen eigenlijk in elkaar zitten aan de hand van het gedrag dat je paard laat zien. In de namiddag gaan we ervaren hoe dat minst gekende stukje van het “operante quadrant”, namelijk positieve bekrachtiging, in de praktijk met paarden werkt

Inge Teblick is vooral bekend van haar boeken “Grondwerk met Paarden” (2005) en “Denkwerk” (2012). Inge is een groot voorstander van zo ethisch mogelijk trainen, met respect voor leertheorie, motivatieleer en ethologie. Eén van haar huidige stokpaardjes is het zoeken naar nieuwe manieren om ook rijden zo vriendelijk en eenvoudig mogelijk te maken voor paard én ruiter.

Uschi Asselberghs

Uschi Asselberghs was al van jongs af aan gepassioneerd door paarden. Haar droom kwam dan ook uit toen ze haar eerste paard Sharak kocht. Later kreeg hij een maatje, Zaragozano VII, of ook wel gekend als Zano. Wanneer de paarden enkele jaren geleden in haar achtertuin kwamen te staan, verdiepte ze zich steeds meer in weidebeheer en worm-management. Als wetenschapper raakte ze meteen gefascineerd door het belang van mestonderzoek en zo ontstond MestCheck.

In de eerste plaats is mestonderzoek belangrijk om de huidige resistentieproblematiek tegen te gaan. De middelen die we kunnen inzetten tegen wormen bij paarden zijn beperkt, en bovendien duurt het erg lang om nieuwe producten te ontwikkelen. Als we het proces niet vertragen, staan we in de toekomst dus machteloos tegenover wormbesmettingen. Daarnaast draagt mestonderzoek bij aan het versterken van het immuunsysteem van je paard en het bevorderen van een gezonde darmflora.

In het parasitologisch laboratorium voert Uschi dagelijks verschillende mestonderzoeken uit. Daarnaast geeft ze verschillende cursussen, waarin zowel een grondige theoretische basis als een uitgebreid praktijkonderdeel aan bod komen.

Merel Slabbinck

Ik ben in 2023 afgestudeerd als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Tijdens mijn diergeneeskundige studie werd mijn interesse in het bekappen steeds groter en ben ik bij Piet en Hans op cursus gegaan. Korte tijd later heb ik ook de opleiding Barefoot Paardadviseur (3e lichting) voltooid. Ik heb al van jongs af aan een zeer grote liefde en interesse voor dieren, met in het bijzonder voor paarden. Ik ben ooit, zoals velen van ons, op een traditionele manege gestart met paardrijden. Wanneer ik vervolgens als tiener het geluk had om een eigen pony te hebben, ben ik me verder gaan verdiepen in het natuurlijk houden van paarden en het diervriendelijk trainen. Al snel moesten ook onze katten, schapen en kippen aan de R+ training geloven. De BPA-opleiding was voor mij een enorm fijne verrijking op verschillende interessegebieden. Momenteel ben ik werkzaam als dierenarts paard op de Faculteit Diergeneeskunde en daarnaast bekap ik nog de paarden van enkele vaste klanten. Ik vind het geweldig dat ik inmiddels mijn (diergeneeskundige) kennis mag doorgeven aan toekomstige collega’s met dezelfde visie.

Lieke Kronenburg

Als jong meisje was ik al hele dagen met mijn verzorg Shetlanders in de weer en wat later met mijn verzorgpaard waar ik hele buitenritten mee maakte. Ik had plakboeken waar ik paardenplaatjes in verzamelde en paardenposters op mijn kamer. Ik was geen Pennymeisje, wel een paardenmeisje. Toen ik wat ouder werd is dat een aantal jaren weggeweest, tot het enkele jaren geleden weer begon te kriebelen en ik weer rijlessen ben gaan nemen. Er gebeurde toen iets wat ik vroeger nog niet goed kon zien: de paarden spiegelden hoe ik me voelde!

Ik ben vanaf dat moment anders naar paarden gaan kijken. De traditionele manier van omgang met paarden voelde niet meer ok, ik werd me steeds bewuster van paardenwelzijn. Ik had toen al een opleiding paardencoaching achter de rug, maar in plaats van mensen helpen wilde ik liever paarden gaan helpen. Uiteindelijk ben ik opgeleid tot cranio sacraal therapeut, en heb ik door cursussen en bijscholingen een eigen methode ontwikkeld: Cranio Pressage. Dit is cranio gecombineerd met acupressuur- en massagetechnieken. Nog later ben ik opgeleid om veulens met een afwijkende beenstand te kunnen corrigeren door middel van tapen, en heb hier al een paar veulenseizoenen vele successen mee mogen boeken. Ik ben ook onderdeel van het enige veulenteam in Nederland die dit kan doen.

Als klein meisje wist ik al dat ik later dierenarts wilde worden. Dát is helaas nooit gelukt, maar door het volgen van mijn hart als groot meisje heb ik nu wél sinds enkele jaren mijn eigen bedrijf in paardenwelzijn: Praktijk Pegasus. Ik ben van mening dat je nooit bent uitgeleerd als het paarden betreft, en de opleiding tot Barefoot Paard Adviseur sluit heel goed aan bij mijn visie. Ik kijk er naar uit iedereen te ontmoeten en van elkaar te mogen leren!

Mireille Cappendijk

Mireille Cappendijk is al vanaf haar zesde jaar een ” paardenmeisje” pur sang. Eerst is de basis gelegd bij de Shetlanders. Later heeft de liefde voor de viervoeters haar naar Gent gebracht voor de studie diergeneeskunde aan de faculteit in Merelbeke. Na haar studie heeft ze 7 jaar met veel plezier in de praktijk gewerkt. Hier deed ze voornamelijk eerstelijns werk met een nadruk op orthopedie en tandheelkunde. Sinds het voorjaar van 2023 werkt Mireille voor de NVWA. Hier werkt ze aan een beter welzijn voor verschillende diersoorten en de hoogste voedselveiligheid criteria.
Tijdens de opleiding BPA gaat ze een stukje wetenschappelijk onderbouwde orthopedie mee geven (inclusief RX beoordeling).

Aimée de Rooij

Hi, ik ben Aimée, (online) paardenarts, chiropractor, acupuncturist en co-host van De Paard & Gezondheid Podcast.

In 2008 studeerde ik af als paardendierenarts aan de Universiteit van Utrecht en sinds die tijd behandel ik met veel plezier paarden met uiteenlopende (bewegings)klachten. Nóg belangrijker vind ik het eigenlijk om te helpen met het gezond houden van paarden,  problemen te voorkomen en zo het paardenwelzijn te vergroten. Dat doe ik graag door mijn kennis te delen met zoveel mogelijk paardenliefhebbers!

Evy Macquoy

Hoi, ik ben Evy! Van kind af aan gepassioneerd door paarden en honden én hun gezondheid. Mijn ouders hebben een natuur-en dieetvoedingswinkel gehad en mijn moeder deed shiatsu en cranio-sacraal therapie voor mensen. Dus ik heb deze gezondheidsmethodieken met de paplepel naar binnen gekregen. Ik heb zelf mijn opleiding voor de paardenshiatsu in Schotland gevolgd, daarna ben ik een 5-6 jaar met een dierenarts/ acupuncturist op de baan gegaan om de kneepjes van het vak te leren. Mijn passie bestaat in het behandelen van paarden, honden en mensen. Maar wat ik nog heel graag doe is mijn kennis delen! Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten. Tot binnenkort!