Studiegids Academiejaar 2023-2024

Inhoud

Doelstelling

Inhoud

Doelgroep

Inhoud van de opleiding

Timing

Slagen voor de opleiding

Diploma

Aanmelden

Meer vragen?

Doelstelling

Tot voor kort diende het paard voor veel mensen hoofdzakelijk als middel om deel te nemen aan sportwedstrijden. Hoewel de meeste paarden nog op een traditionele manier gehouden worden, zien we de laatste 10 à 15 jaar een verschuiving.

In het algemeen zijn onze inzichten over de omgang met dieren veranderd, een paard wordt meer en meer als huisdier gezien. We denken veel meer na over huisvesting, voeding en een gezonde, veel natuurlijkere leefstijl.

Hierdoor gaan we op zoek naar paardvriendelijke oplossingen om te komen tot meer vrije beweging. Zo kan je bijvoorbeeld een paard houden in een kudde, zorgen dat het paard beschutting kan vinden uit vrije wil, natuurlijkere voeding geven, de tuigage aanpassen en alles wat ijzer is vermijden op en aan het dier.

Paardeigenaars gaan daarom op zoek naar bekwame professionals, ook gekend als barefoot paardadviseurs. Ze hebben kennis van paardgerichte zaken en nemen, naast het bekappen van de hoeven, ook andere basisverzorging op zich. Daarom start Stichting Barefoot Paardadviseur in samenwerking met kundige, moderne specialisten, de vijfde uitvoering van de opleiding voor een volledig nieuw paardenvak.

Inhoud

Doelgroep

De opleiding richt zich tot paardenliefhebbers die paardvriendelijkheid en welzijn hoog in het vaandel dragen. Je hecht veel belang aan de natuurlijke leefstijl van het paard en wil het paard ook zo (leren) verzorgen.

Jouw profiel:

 • Je houdt van paarden.
 • Je zoekt een beroep in het paardenmilieu.
 • Je kunt paardrijden.
 • Je bezit (of beschikt over) een paard of een pony om thuis te oefenen.
 • Je beschikt over vervoer om op de leslocaties te geraken.

De modules vinden plaats in Hoek (Terneuzen – Nederland) of op de locatie van de specialist. De praktijk heeft plaats in Koewacht (Nederland).

Inhoud van de opleiding

Barefoot hoefkunde (Piet loof, Hans Jacobse, gast docent Wesley de Candt en Heleen Davies)

Studieboeken (inbegrepen in het inschrijvingsgeld):
Hoefbevangenheid en Hoefkatrolontsteking van Remco Sikkel.

Leren hanteren van het gebruikte materiaal bij bekappen: hoefmessen, tangen, vijlen, slijpers, gereedschap om mechanisch te bekappen en gereedschap om hoefijzers te demonteren.

De themapraktijkdagen bestaand uit lezingen met aansluitend oefentijd met aandacht voor veel voorkomende problemen:

Scheve, ongelijke hielen, ongelijke hoeven (graas-bokvoet), rotstraal, straalkanker, hoefkatrolontsteking, bevangenheid door verkeerde hoefvorm, bevangenheid door insuline resistentie, PPID, enz.

Uitleg over de in te dienen case study en de portfolio (meelopen met verschillende professionals).

Les van Wesley de Candt

Gezondheid + EHBO

Theorie Algemeen  onderzoek
Kenmerken bij een gezond paard/veulen
Wat zijn de waarden en uitzicht bij een gezond paard,
Hoe en waar moet je deze waarden meten.
Wat moet je doen als de waarde afwijkt.

EHBO bij het paard + inhoud EHBO koffer

Eerste hulp kunnen verlenen bij verschillende situaties + welke producten kun je het beste gebruiken en waarvoor.

Leerdoelen praktijk:

· Algemeen onderzoek kunnen uitvoeren
· Weten wat de normaal waarden zijn bij een paard
. Weten wat te doen bij afwijkingen bij het algemeen onderzoek
. Kunnen hanteren van materialen
· Verband kunnen aanleggen en stappen kennen van wondverzorging.

Bitloos rijden / Basis grondwerk

Zelf het bitloos rijden uitdragen is belangrijk, kennis van goed passende bitloze optoming en de verschillende mogelijkheden daarbinnen. Zelf rijden om te weten waar over gesproken wordt: het belang van zit en gewicht alsook basisgrondwerk over kunnen brengen.

Paardvriendelijk trainen

De dag Paardvriendelijk Trainen is eigenlijk een superklein beginnetje maken met leren over leren. De meeste lessen gaan over het lichaam van het paard, maar deze dag gaat over motivatie. In de voormiddag krijg je een stoomcursus ‘operant conditioneren’, een gedragsmodel dat je helpt kijken naar hoe straffen en belonen eigenlijk in elkaar zitten aan de hand van het gedrag dat je paard laat zien. In de namiddag gaan we ervaren hoe dat minst gekende stukje van het “operante quadrant”, namelijk positieve bekrachtiging, in de praktijk met paarden werkt.

Kreupelheidsdetectie

Het doel van deze module is het herkennen van kreupelheid. De student leert herkennen welk been aangetast is en waar het probleem zich uit. Ook leert men de benen van het paard systematisch te onderwerpen aan inspectie en palpati, om een idee te krijgen van de oorzaak van het probleem. Nader onderzoek door een dierenarts is meestal aangewezen, we gaan kort in op wat dit vervolgtraject precies inhoudt.
Nadat de theorie besproken is, kunnen we de inspectie en palpatie oefenen op het levende paard. Kreupelheidsdetectie kunnen we oefenen aan de hand van casussen.

Radiologie

Het goed kunnen interpreteren van radiografieën is een kunst op zich. Toch is het handig als men als hoefspecialist de basis ervan kent. De volgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen:

 • Algemene principes van interpretatie (begrippen, reeds geziene anatomie vertalen naar radiografie, soorten mogelijke opnames)
 • Per gewricht/regio: wat is normaal?
 • Veelvoorkomende pathologieën per gewricht

Voeding

In dit lessenpakket zal de cursist leren hoe je een rantsoen van een paard/pony/ezel kan beoordelen en indien nodig verder uitbalanceren, en zullen er ook telkens links naar hoefgezondheid worden gelegd. Volgende vragen zullen onder andere aan bod komen: Wat is de minimale ruwvoerbehoefte van een paard? Kan je met een rantsoen op basis van louter ruwvoer alle vitaminen/mineralenbehoeftes dekken? Welke nutriënten krijgen speciale aandacht inzake hoefgezondheid? Daarnaast zal de cursist ook tips en tricks aangereikt krijgen voor de nutritionele aanpak van paarden met bijvoorbeeld brokkelhoeven of hoefbevangenheid.

Hoefschoenen

Kennis van schoenmerken en hun verschillende voor- en nadelen.

 • Inzicht in wat een goede ‘fit’ is.
 • Inzicht in wat de beste optie is voor welk type ruiter/menner.
 • Gebruik van schoenen vanwege medische indicatie: zware laminitis, zoollederhuid inflammatie cq. overbelasting, etc.
 • Pasconsult kunnen doen

Gezondheid
Het doel van deze module is om de studenten meer kennis bij te brengen over het axiale skelet van het paard (hals, rug, lenden, en bekken/heiligbeen). Een basiskennis anatomie en biomechanica van de wervelkolom wordt gegeven alsook een overzicht van de meest voorkomende aandoeningen van de wervelkolom met de voornaamste behandelingswijzen. Tijdens het praktijkgedeelte zullen de studenten het paard leren palperen om verhoogde spierspanning en pijn op te sporen. Deze basisevaluatie dient de student in staat stellen om te beslissen om het paard al dan niet door te verwijzen naar een dierenarts of ander therapeut (fysiotherapeut/osteopaat/chiropractor,…). Verder leren de studenten enkele eenvoudige manuele technieken om het paard te versoepelen.

Rechtrichten

De link tussen kreupelheid en verkeerde belasting is groot, veel ruiters  rijden hun eigen paard kreupel en scheef. Het gaat om het bitloos werken met paarden die hun natuurlijke aanleg teveel benadrukken wat correspondeert met de hoeven.

Tanden

Algemene anatomie en morfologie van het paardengebit (beenderen,bloedvaten,zenuwen).

Primaire kenmerken orale problemen( kaakgewricht, tanden, zachte weefsels )

Algemene kenmerken bitten en hun invloed en problemen op de paardenmond.

Uitwendige en intra-orale basiscontrole van het kauwstelsel bij paarden.

Eruptietijden en schatting leeftijd bij paarden.

Veilig onderzoek paardenmond.

Mestonderzoek ivm problemen bij masticatie.

Eenvoudig problemen herkennen en kunnen doorverwijzen naar specialist.

Wolfstanden herkennen.

Verschillende conformaties van paardengebitten herkennen en hun problemen verklaren.

Wormeitelling

Theorie en praktijk

Zadels

Doel is het beoordelen van het zadel; goed passend of niet? Waar ligt het eventuele probleem? Tips en advies kunnen geven, kunnen doorverwijzen.

Basis boekhouding, bedrijfsbeheer, bedrijfsplan

Wat komt er bij kijken als je voor jezelf begint. Naast de basiskennis van boekhouden neemt deze BPA’er van het eerste uur je mee in de dagelijkse praktijk; een realistische kijk op werkdruk, planning, prijsrichtlijnen etc.

Bodemkunde

Plant- en bodem kennis. Wat zijn gezonde kruiden/bomen, hoe zorg je voor een gezonde bodem.

Timing

 • Deze opleiding bevat 4 theoriedagen, 12 vakmodule- en 10 hoefkundedagen.
 • Duur van de sessies: 9-16 uur.
 • Maandelijkse lessen op vrijdag en zaterdag (voor data zie agenda).
 • Start lessen: 26 augustus 2023.
 • Einde lessen: 6 juli 2024.
 • Einde opleiding: januari 2025 (inclusief 2 examenkansen – herexamen praktijk nog mogelijk in maart 2025)

Op de website vind je de VOORLOPIGE planning van de lessen. Deze planning kan altijd aangepast worden in functie van de beschikbaarheid van de lesgevers.

2.6 Evaluatie

De mate waarin een cursist de vooropgestelde leerdoelstellingen bereikt, wordt beoordeeld via een schriftelijk examen, een praktijkexamen, de ingediende portfolio en case study .

Praktijk: 60%

Portfolio bekappingen en case study (20%)

Gedurende de opleiding oefen je zelf het bekappen. Je stelt een portfolio samen van aansprekende bekappingen die je uitvoert. Bij de start van de opleiding krijg je meer uitleg over wat je precies moet opnemen in deze portfolio.

Je kiest één specifieke case uit die je over langere tijd opvolgt. Je maakt hierover verslagen en bespreekt de case. Je implementeert hierin ook de geziene theorie.
Je dient je tussentijdse portfolio in op de dag die vermeld wordt  in de agenda. Daar krijg je feedback op. Op die manier heb je een idee of jouw portfolio voldoet aan de verwachtingen of je eventueel je werk nog verder moet uitbouwen. De portfolio is verplicht in te dienen om te kunnen slagen.

Praktijkexamen bekappen (40%)

Door de ervaring die je gedurende het jaar zelf opdoet leer je elk soort hoef bekappen. Op het einde van de opleiding toon je hoe jij een hoef bekapt.

2. Theorie (40%)

Je legt een schriftelijk examen af over de geziene theorie tijdens de theoriedagen en de vakmoduledagen. Je moet 50% halen om te slagen voor het theorie-examen.

Puntenverdeling:

Praktijk: portfolio + bekapexamen 60
Theorie: examen 40
Totaal:100

Slagen voor de opleiding

Je bent geslaagd op een theorie evaluatieonderdeel als je ten minste 50% behaalt op dit onderdeel. Voor het praktijkexamen geldt voor elk onderdeel ten minste 60%.

Bij het niet-slagen in een 1ste zittijd is een 2de zittijd voorzien.

Je bent geslaagd voor de opleiding als je ten minste 50% behaalt in totaal. De tweede zittijd vindt plaats in de maand januari 2025 (datum in overleg met de niet-geslaagde cursisten).

Mededeling examenresultaten

Na de eerste examenperiode delen we de punten mee van het theorie-examen. Het finale resultaat van alle onderdelen wordt vastgelegd door de examencommissie en meegedeeld per mail aan de cursist.  

 Diploma

Cursisten die de volledige opleiding hebben gevolgd én geslaagd zijn, krijgen het diploma ‘Barefoot Paardadviseur’ uitgereikt en is gerechtigd het Barefoot Paardadviseur logo te gebruiken.  Wie de opleiding gevolgd heeft maar niet is geslaagd kan een attest van deelname bekomen.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan paardrijden en hebt de beschikking  over een rijpaard /pony.
Je kunt beschikken over eigen vervoer (om op de leslocaties te geraken).

OPGELET: je hoeft niet zelf een paard mee te brengen naar de leslocaties!

Aanmelden

Je meld je uitsluitend aan via de website Barefoot Paardadviseur https://www.barefootpaardadviseur.info.

De prijs van de volledige opleiding bedraagt € 2.500,- (inclusief opleidingsboeken). Je ontvangt je factuur voor de start van de opleiding. Let op: na ontvangst van de (aan)betaling is je inschrijving definitief.

Meer vragen?

Contacteer opleidingscoördinator voor agenda en financiële vragen Roosmarijn van Gentevoort.

roosmarijn@barefootpaardadviseur.info

of via  

+31 (0) 653656515

Voor inhoudelijke opleidingsvragen

Piet Loof via piet@barefootpaardadviseur.info  of

+31(0) 638288437